Om Den Korte Snor

Formål
Det overordnede formål med Den Korte Snor er at være med til at sænke antallet af unge i Københavns Kommune, der er involveret i truende eller uroskabende adfærd og/eller kriminelle aktiviteter. Den Korte Snor arbejder forebyggende og indgår i Københavns Kommunes vifte af forebyggende aktiviteter med et særligt tilbud om en hurtig og målrettet indsats for socialt udsatte unge og deres familier.

Målgruppe
Målgruppen er børn og unge mellem 10 til 17 år som overordnet set er karakteriseret ved, at de udviser ”truende, uroskabende eller kriminel adfærd”. Der er dog forskelle i hvordan dette vurderes i arbejdet med gruppen fra 10 til 15 år og gruppen fra 15 til 17 år. Hvor der for den 15-årige kan være tale om konkrete trusler eller overfald, kan der for de yngste i målgruppen være mere præventive overvejelser til grund for visitation til Den Korte Snor. Der kan eksempelvis være tale om unge der ikke været til afhøring hos politiet, men som alligevel har vakt bekymring i skolerne, ungdomsklubberne eller hos SSP gennem deres adfærd og relationer.

Indsatsen
Der arbejdes ud fra to centrale omdrejningspunkter; for det første skal familiens egne ressourcer og ideer inddrages i arbejdet og for det andet skal der følges tæt op på de mål og aftaler der indgås mellem familien, den unge og de sociale systemer. Det betyder at der er et tæt samarbejde mellem familien, sagsbehandleren og kontaktpersonen. Dels afholdes hyppige familiesamtaler og dels tilbydes den unge, intensiv kontakt med hans eller hendes kontaktperson.

Dertil kommer, at et væsentligt element i Den Korte Snors indsats er tilstrækkelige personalemæssige ressourcer, der sikrer at der kan handles hurtigt og intensivt.