Den sagsansvarlige

Den sagsansvarlige er i hyppig direkte kontakt med familien og den unge gennem familiesamtaler, netværksmøder, telefonisk kontakt eller anden kontakt. Den sagsansvarlige har blandt andet til opgave at hjælpe familien til at støtte den unges udvikling og hverdag, med udgangspunkt i de ønsker, ressourcer og bekymringer der eksisterer hos familien, den unge og forvaltningen.

Den sagsansvarlige støtter for eksempel forældrene i at fastholde deres forældrerolle og håndtere konflikter på konstruktive måder. I forhold til de udvalgte sager vil hele familiesagen, som udgangspunkt, overdrages til den sagsansvarlige i Den Korte Snor.

Den sagsansvarlige har det samlede koordinerede ansvar for udformning og justering af handleplan samt opfølgning på denne og øvrige aftaler med den enkelte unge og familien.

Den sagsansvarlige har ligeledes følgende opgaver:

  • Etablering af samarbejde med øvrige netværks-/ressourcepersoner i de unges netværk
  • Etablering af samarbejde med øvrige relevante personer i børnefamilieteamet
  • Etablering og vedligeholdelse af lokalcenterets kendskab til og brug af Den Korte Snor i lokalcenterets ungearbejde
  • Sikre en hurtig, men grundig visitation af unge til Den korte Snor
  • Dokumentation af arbejdet med de enkelte unge med henblik på vidensdeling og evaluering