Deltagende socialcentre

Den Korte Snor består af en central enhed og lokale teams på de seks socialcentre, Amager Vest, Amager Øst, Brønshøj/Husum, Bispebjerg, Nørrebro og Valby.

Den centrale enhed skal sikre den overordnede koordination, supervision, dokumentation og udvikling af indsatsen, mens de seks lokale teams står for den daglige drift. De seks socialcentre arbejder ud fra samme teoretiske og metodiske grundlag, men tilpasser indsatsen efter deres lokale betingelser.

Visitation til Den Korte Snor
I forbindelse med visitation fra de deltagende lokalcentre er der være en række oplysninger der er nødvendige for at det lokale team kan tages stilling til om Den Korte Snor er det rigtige tilbud til den unge og familien.

Udover grundlæggende oplysninger som navn, cpr.nr., boligsituation, adresse og lignende, skal teamet også sikre sig, at den unge er i målgruppen for indsatsen. Denne afklaring sker i tæt samarbejde med den visiterende sagsbehandler.

For yderligere information om dette, se vores pjece til samarbejdspartnere.