At lære at gå i skole

Den Korte Snor har en skolekoordinator, der sørger for at de unge kan komme i "skolelære" i op til tre måneder. "Skolelære” handler om ”at lære at lære” og er et tilbud til de unge der har dårlige erfaringer med skolegang og derfor har brug for støtte og opbakning for at kunne vende tilbage til undervisningssammenhænge.

Et "skolelære"-forløb kan ske gennem enkeltundervisning over en kortere periode med de mest skole- og undervisningstruede børn og unge med henblik på videreføring til uddannelse på andre skoler. Fokus kan også være i forhold til at styrke den unge i et eksisterende skoleforløb, hvis dettes positive forløb er truet eller netop er påbegyndt og usikkert.

At være i "Skolelære" handler om, at vi sammen med den unge udvikler og ændrer den unges erfaringer med undervisningssituationer med henblik på at genintroducere det boglige arbejde sammen med lysten til at blive undervist.

Skolekoordinatoren har ligeledes et tæt samarbejde med det ordinære skolesystem. Dette giver Den Korte Snor mulighed for planlægge den unges tilbagevenden til almindelig undervisning sammen med alle de involverede parter og sikre at tingene sker i et tempo den unge kan overskue.