Aktivitetskoordinatoren

Aktivitetskoordinatoren har til opgave at arrangere og koordinere aktiviteter som de unge og deres kontaktpersoner kan booke sig ind på.

Aktiviteterne er gruppeorienterede med henblik på at skabe en ramme for socialt gruppearbejde, der giver den enkelte unge mulighed for at udvikle og øve nye hensigtsmæssige måder at indgå i ungegrupper på.

Aktivitetskoordinatorens opgave indebærer således:

  • At sikre lettilgængelige og meningsfulde aktiviteter, der rækker ud over de traditionelle aktivitetsformer for unge og deres kontaktpersoner.
  • At etablere relationer og netværk til samarbejdspartnere (eksempelvis i sports- og fritidssammenhænge), der kan bidrage til de unges succesfulde inklusion i ungdomslivets almene aktiviteter.

På sigt er det hensigten at der skal være opfølgning med ungegruppen umiddelbart efter hver aktivitet. Dette vil give mulighed for gruppesamtaler, der understøtter den enkelte unges personlige udvikling i sociale sammenhænge.

Dette forventes påbegyndt i takt med at aktiviteterne finder et veletableret leje. Når dette er på plads vil aktivitetskoordinatoren ligeledes have til opgave at:

  • Følge op på de unges oplevelser i og med aktiviteterne.
  • Arbejde udviklingsorienteret med de unges erfaringer og refleksioner i forhold til deltagelse i ungegrupper.

I forhold til konkrete aktiviteter arbejdes der med både længerevarende aktivitetsforløb og med enkeltstående "events". Hensigten med de længere aktivitetsforløb er at etablere mulighed for at de unge kan afprøve en fritidsaktivitet som de måske får lyst til at engagere sig varigt i , mens de enkeltstående "events" giver mulighed for store oplevelser og/eller tematisering af specifikke områder i ungdomslivet, som ungegruppen aktuelt er optaget af.

 

Kommentarer(1)

  1. joen siger:

    tester kommentar funktion