SAMARBEJDSPARTNERE

Et væsentligt element i den Korte Snors indsats er helhedorienteringen. Forandring er ofte et fælles løft og derfor vægtes etableringen af et tæt samarbejde med relevante instanser i den unges netværk højt.

Dette kommer blandt andet til udtryk i skolekoordinatorens arbejde,  der også kan handle om at koordinere samarbejdet mellem forskellige undervisningstilbud, med henblik på at skabe de bedste betingelser for de unges individuelle skoleforløb.

Aktivitetskoordinatoren i Den Korte Snor arrangerer og koordinere aktiviteter for de unge. Koordinatoren er også  tovholder på samarbejdet med sports- og idrætsforeninger og sikrer, at der er en fælles forståelse af hvad det er man gerne vil opnå med de pågældende aktiviteter.

Andre samarbejdspartnere kan være øvrige institutioner som er involverede i den unges og familiens liv. Det kan eksempelvis være institutioner den unge bor på, hvor samarbejdet kan handle om fælles forståelse af de langsigtede mål, hvad der skal prioriteres i indsatsen og hvordan ansvar og opgaver skal fordeles.

På samme måde kan der være et tæt samarbejde med fritids- og ungdomsklubber, som de unge kommer i, hvor det eksempelvis kan handle om, hvordan man i fællesskab kan støtte de unge i at begå sig på en hensigtsmæssig måde og sikre at de unge føler sig velkomne.

Derudover er Den Korte Snor involveret i de lokale socialcentres SSP-samarbejde, hvor viden og informationer om ungelivet i lokalområdet deles med og mellem relevante samarbejdspartnere.