Til de unge og deres forældre

Den Korte Snor er et tilbud til unge som ofte er i konflikt med andre, hvad enten det er andre unge eller voksne. Når familier bliver tilbudt et forløb i Den Korte Snor, er det som regel fordi den unge og familien står med nogle problemer der kan være svære at tackle alene.

I Den Korte Snor får familien en sagsbehandler der har mere tid til at tale med familien. Sagsbehandleren finder sammen med den unge og familien ud af, hvad der skal til for at den unge kan få et godt liv og hvordan de mennesker der er omkring den unge bedst kan støtte op om dette. Den unge får også en kontaktperson, der hjælper og støtter den unge hvor det er nødvendigt. Det kan for eksempel være i forhold til fritidsaktiviteter eller skolen, men det kan også være når der skal snakkes om de ting der betyder noget for den unge.

Den Korte Snor har en aktivitetskoordinator der arrangerer spændende aktiviteter som de unge og deres kontaktpersoner kan booke sig ind på.  Det kan være aktiviteter som kajakroning, klatring,

parkour, ridning, sejlads, gokart, hud & hårpleje og meget mere. I aktivitetskalenderen kan man se hvilke aktiviteter der er og hvornår de sker.

For skoletrætte unge har Den Korte Snor en skolekoordinator der kan støtte og vejlede de unge og familien i forhold til undervisning og skole - og ikke mindst give de unge lysten til at lære tilbage!

Læs vores pjece hvis du/I vil vide mere om Den Korte Snor (til venstre i skærmbilledet).